En utfordrer og totalleverandør for fremtiden

Servicetjenester til havbruk og maritim næring
Våre tjenester

En utfordrer og totalleverandør for fremtiden

Servicetjenester til havbruk og maritim næring
Våre tjenester

  Ambisjon

  Fordi din suksess betyr like mye som vår egen

  Trygghet

  Fordi din produksjon skal være bærekraftig

  Kompetanse

  Fordi din tid er best brukt på din verdiskapning
  Yatek AS er et selskap basert i Leirvik i Sogn, Hyllestad kommune. Vi tilbyr service og utfører oppdrag innen havbruk og andre næringer. Vårt mannskap har til sammen 50 års erfaring fra havbruksnæringen, med bred kompetanse på alle oppgaver som utføres på et oppdrettsanlegg.

  Våre fagfolk er nøkkelen til å kunne tilby trygge og kvalitetssikrede tjenester til våre kunder. Kombinert med optimaliserte og innovative løsninger, er Yatek et trygt, prisgunstig og sikkert valg som leverandør.
  Image

  Arbeidsbåter

  Spyling av not

  Vask av skjul

  Spyling av ringer

  Inspeksjon

  Transport & slep

  Se alle båter
  Image

  ROV

  Miljøforhold

  Assistanse under operasjon

  Inspeksjon 250m

  Kvalitetsikring

  Våre tjenester
  Image

  Dykking

  Utrykning

  Bøting av not

  Inspeksjon

  Assistanse under operasjon

  Våre tjenester
  Image

  Kompetanse

  Fagbrev oppdrett

  Fagbrev nautisk

  Rensefisk kompetanse

  Sertifisering / inspeksjon av lodd

  Bløgging og produksjon

  Mer om oss
  Ønsker du mer informasjon våre tjenester om hva vi kan tilby?

  Ta kontakt for pristilbud

  Bærekraft

  Vi forplikter oss til å sikre våre kunder optimale og bærekraftige løsninger med fokus på:

  Riktig kompetanse, fartøy og utstyr

  Fiskevelferd og skånsom utførelse av operasjoner

  Arbeidsmiljø; trygghet, trivsel og positive ansatte

  Dette gjør vi gjennom stort fokus på FN´s 17 mål for bærekraftig utvikling. Se under hvilke mål vi har oppnådd.

  Image
   Image

   MÅL 2

   Ingen sult

   Stopp all sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring og fremme bærekraftig landbruk
   Image

   MÅL 3

   God helse og velvære

   Sikre sunne liv og fremme velvære for alle i alle aldre.
   Image

   MÅL 5

   Likestilling

   Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.
   Image

   MÅL 7

   Rimelig og ren energi

   Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
   Image

   MÅL 8

   Anstendig arbeid og økonomisk vekst

   Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
   Image

   MÅL 9

   Industri innovasjon og infrastruktur

   Bygg spenstig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon
   Image

   MÅL 12

   Ansvarlig forbruk og produksjon

   Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
   Image

   MÅL 13

   Klimatiltak

   Gjør hastetiltak for å bekjempe klimaendringene og deres virkninger.
   Image

   MÅL 14

   Livet i havet

   Bevaring og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser for bærekraftig utvikling.
   Image

   MÅL 15

   Livet på land

   Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av terrestriske økosystemer, bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, og stoppe og reversere landforringelse og stoppe tap av biologisk mangfold.
   Image

   MÅL 17

   Partnerskap for målene

   Styrke midlene for implementering og revitalisere det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

   Kvalitet

   Vår mangeårige erfaring innen både offshore, olje & gass og havbruk har resultert i fleksible og effektive systemer for å ivareta kundens interesser, utstyr og å bidra til kundens verdiskapning.

   Kvalitet & sikkerhet

   Helse & miljø

   Rutinemessig vedlikehold

   Yatek AS innehar sertifiseringer hos:

    Image

    Sertifisert

    DNV Approved Service Supplier

    www.dnv.com
    Image

    Sertifisert

    International Marine Contractors Association

    www.imca-int.com
    Image

    Sertifisert

    Lloyds Register

    www.lr.org
    Image

    Sertifisert

    Kiwa Certified ISO 9001

    www.kiwa.com
    Image

    Sertifisert

    Norwegian Accreditation MSYS 004

    www.akkreditert.no
    Image

    Sertifisert

    American Bureau of Shipping

    ww2.eagle.org