Våre tjenester

God oppsummert introtekst kommer her. Gjelder også tekst under

Våre ansatte innehar et bredt spekter av spesialkompetanse for enhver operasjon innen alt fra oljevern og beredskap, slep, kabellegging, spyling av nøter, fortøyning og ankerhåndtering til dykking, søk og bergings oppdrag.
Image

Servicebåt

Vi tilbyr solide servicebåter for alle typer oppdrag med nødvendige godkjenninger for kran og slepeoperasjoner, undervannsarbeid, fortøyning og øvrige oppdrag.

Alle båter desinfiseres regelmessig og før oppmøte med tilhørende dokumentasjon

Bestill oppdrag
Image

Spyling av not

Rene nøter er kritisk for fiskevelferd gjennom tilstrømming av rent vann og for å hindre at marin begroing følger noten når den skal rengjøres, repareres, vaskes eller re-impregneres utenfor lokaliteten.

Gjennom bruk av fremste teknologi innen spyling sikrer vi effektiv, skånsom vask og minimal slitasje på not og operasjonstid rundt fisken.
Sammen med kunden legger vi opp detaljerte spyle-planer som sikrer kapasitet og forutsigbarhet for kunde.

Bestill oppdrag
Image

Spyling av ringer/ flåter og desinfeksjon

Vi tilbyr spyling av ringer og flåter ifm klargjøring av anlegg, inkludert inspeksjonsrapport og dokumentasjon for Mattilsynet. Vi tilbyr også desinfeksjon uten bruk av miljøskadelige kjemikalier
Bestill oppdrag
ImageImage

Dykking og ROV

Beredskap og assistanse av dykkere ved enhver lokalitet er fortsatt nødvendig for å hindre rømming og skade på miljø og utstyr. Vår lange erfaring gjør at vi kan tilby høyeste kvalitet av utstyr, personnel, prosedyrer og sikkerhet for dykking og ROV oppdrag.

Vi tilbyr assistanse ved notskift og avlusning og utfører også andre dykker- og ROV oppdrag som:

Inspeksjon av not og fortøyning

Boring av bolter

Bøting av not

Bestill oppdrag