Utstyr & teknologi

Tekst kommer her. Teksten under må også korrigeres

Våre ansatte innehar et bredt spekter av spesialkompetanse for enhver operasjon innen alt fra oljevern og beredskap, slep, kabellegging, spyling av nøter, fortøyning og ankerhåndtering til dykking, søk og bergings oppdrag.
Image

Notvask og rengjøringsutstyr

I våre operasjoner benyttes vaskeriggene FNC og Stealth Cleaner for minimal slitasje og grundig rengjøring av hele noten inkludert hjørner og spiss. Disse er utstyrt med kamera for grundig overvåkning og inspeksjon av hele operasjonen.
Image
Ta kontakt
Image

Dykkerutstyr

Gjennom mange års erfaring fra offshore har vi unik kompetanse på riktig utstyr for sikker gjennomføring av dykkeroperasjoner og trygghet for våre kunder.

Vi benytter kun Kirby Morgan hjelmer og masker for våre dykkere. Disse er utviklet for å gi dykker sikker lufttilførsel selv i bevisstløs tilstand. Alle dykkesystemer er bygget opp rundt prinsippet om «single point failure» som sikrer både strøm, luft, lys video og kommunikasjon dersom primærsystemene svikter.

Ta kontakt