Om oss

Vår historie


Yatek ble etablert i Leirvik i Sogn, på Vestlandet i 2015 som en leverandør av servicetjenester til havbruk og andre maritime næringer .

Fra starten i Leirvik og et hovedfokus på rengjøring og spyling av nøter har selskapet bygget opp en flåte bestående av flere servicebåter og katamaraner.

I 2021 samlet Otech Marine Services, et selskap med 20 års erfaring fra prosjektledelse og dykkeoppdrag til offshore, rigg- og skips industrien både nasjonalt og internasjonalt, flere nøkkelpersoner i bransjen og gjennomførte et oppkjøp av Yatek.

Dette markerte starten på en utvidelse av Yatek sitt tjenestespekter og en oppskalering til en fullverdig totalleverandør, med fokus på riktige fartøy til riktig oppdrag.

Image
Image

Vår visjon:

Sammen skal vi skape noe

Det å skape noe betyr at vi skal være bevisste på det vi gjør fordi nettopp det påvirker våre kunder, ansatte, leverandører, eiere og natur.

Som leverandør

skal vi levere tjenester som gjør at våre kunder kan skape merverdi, vekst og trygge, gode bærekraftige produkter

Som arbeidsgiver

skal vi tilby trygge arbeidsplasser, trivsel og ivareta ansatte slik at de kan skape gode familier og nærmiljø.

Som selskap

skal vi levere vekst og økonomiske verdier for våre eiere slik at de kan skape nye forretningsmuligheter, ny teknologi og innovasjon.

Som kunde

skal vi ivareta og være lojal mot våre leverandører slik at de kan skape nye tjenester, produkter og ringvirkninger i sine nærmiljø.

Som ansatte

skal vi ta beslutninger og valg som skåner naturen, havet og våre omgivelser slik at de kan skape de samme resurser vi nyter av for fremtidige generasjoner.